Select Page

Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč

NMP pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno vitalno ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do take ogroženosti.

Z dnem 1.12.2023 se bo Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Zagorje vključila v Dispečersko službo zdravstva.

Vse občane naprošamo, da v primeru nujnih, življenjsko ogrožajočih stanj VEDNO pokličete številko 112. Po klicu na 112 vas bo operater Regijskega centra za obveščanje prevezal v Dispečerski center zdravstva, ki bo po pridobljenih podatkih zagotovil najustreznejši odziv intervencijskih ekip.

Priključitev Dispečerski službi zdravstva pomeni pomemben korak k dodatnemu izboljšanju dostopnih časov v primeru nujnih stanj.

Lokacija dežurne ambulante še naprej ostaja v Zdravstvenem domu Zagorje

Občina Zagorje ob Savi meji na jugu na občino Litija, na zahodu na Moravče, na severozahodu na Lukovico, na severu na Kamnik in Vransko, na severovzhodu na Tabor, na vzhodu na Trbovlje, ter na jugovzhodu na Radeče.
Območje občine Zagorje ob Savi obsega 147 km2 in ima 16.450 prebivalcev, na dan 01. 07. 2019.
Izvajanje službe NMP je namenjeno vsem osebam na področju občine Zagorje, ne glede na starost.

Ekipo urgentne službe v Zdravstvenem domu Zagorje ob Savi sestavljajo zdravnik, medicinska sestra ali diplomirana medicinska sestra ter reševalec.

V delo NMP se poleg redno zaposlenih zdravnikov vključujejo tudi drugi zdravniki splošne medicine in koncesionarji.

NMP je organizirana 24 ur na dan in se glede na zdravstveno stanje pacienta izvaja v ambulanti NMP v stavbi Zdravstvenega doma Zagorje in na terenu.

V primeru, da je dežurna ekipa med 20.00 in 7.00 uro na terenu, je na vhodu zdravstvenega doma obvestilo. Za nujne primere se obrnite na najbližjo ustanovo – Urgentni center Trbovlje ali pokličite številko 112.

V ambulanti NMP je stalno prisoten zdravstveni tehnik, medicinska sestra oz. zdr. delavec, ki sprejema nujne klice.

Obiskovalce ambulante prosimo, da bolniki za ne-nujna stanja obiščejo izbranega zdravnika ali pa težavo skušajo odpraviti s samozdravljenjem. V primeru, da bo obiskovalec vztrajal, da se ne-nujno stanje razreši v ambulanti za nujno medicinsko pomoč od 01. 07. 2023 zaračunavamo naslednje storitve: Cenik nenujnih storitv v NMP.

ORDINACIJSKI ČAS

PON - PET (redna)
07.00 - 20.00
PON - PET (dežurna)
20.00 - 07.00
SOB, NED, PRAZNIKI
07.00 - 07.00

Delo nujne medicinske pomoči poteka po smernicah za delovanje NMP. Vrstni red obravnave pacienta sledi načelu nujnosti oziroma ogroženosti, ne glede na čas prihoda v čakalnico. Stopnjo nujnosti presodi – določi zdravnik ali medicinska sestra.

Nujna medicinska pomoč NI namenjena:

za zdravljenje stanj, ki niso nujna
za predpisovanje zdravil, ki jih redno jemljete
 za izdajo napotnic za naročene preglede

V primeru zgoraj navedenega se obrnite na svojega osebnega zdravnika ali zdravnika, ki ga nadomešča. Osebni zdravnik ima vpogled v vašo zdravstveno kartoteko in pristojnost, da vas zdravi in usmerja pri zdravljenju.

Nujna medicinska pomoč se izvaja po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja: 103. člen

(1) Nujna medicinska pomoč iz 12. alinee prve točke prvega odstavka 23. člena zakona vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.

(2) Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:

  • takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
  • oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj, kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
  • zdravljenje zvinov ali zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
  • zdravljenje zastrupitev,
  • storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
  • zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
  • zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej,
  • pripomočke potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativnih, kot jih določajo pravila.

Dobro je vedeti in ukrepati pravočasno, zato si preberite Temeljne postopke oživljanja.

error: Vsebina je avtorsko zaščitena !!
Skip to content