Select Page

Delavnice za krepitev zdravja

Delavnice s področja temeljne obravnave za krepitev zdravja so namenjene seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni, motiviranju za spremembo z zdravjem povezanega vedenja. Delavnice trenutno zaradi COVID-19 ne potekajo!

Nuša Klopčič, dipl. m. s., Sara Lukač, dipl. m. s., (nadomešča Anja Biruša, dipl. m. s.), Nives Tovornik, dipl. fiziot., Barbara Fakin, univ. dipl. psih.

Opomba: V kolikor ne prejmete odgovora preko maila, preverite še pod vsiljeno pošto.

Za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni je glavni razlog nezdrav življenjski slog. V zdravstvenovzgojnem centru izvajamo program skupinskih zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj. Naš namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje. Udeležencem pomagamo pridobiti znanja, oblikovati stališča, osvojiti veščine in vedenjske vzorce za zdrav način življenja in krepitev duševnega zdravja ter jih podpiramo pri sprejemanju z zdravjem povezanih tveganih vedenj in pri opolnomočenju kroničnih bolnikov za samooskrbo.

URNIK

Ponedeljek
12.00 - 19.00
Torek
07.00 - 14.00
Sreda
07.00 - 14.00
Četrtek
07.00 - 14.00
Petek
07.00 - 14.00
Zdravo živim

Udeleženci delavnice pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter preprečevanja in zdravljenja kroničnih bolezni. Prav tako pridobijo motivacijo in podporo za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem.

Ali sem fit?

Udeleženci delavnice pridobijo informacije o njihovi telesni zmogljivosti, prav tako se jim ponudi individualni nasvet o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja. Pod strokovnim vodstvom se izvede eden izmed treh preizkusov za ugotavljanje telesne zmogljivosti:

  • izvedbo preizkusa hoje na 2 km ali
  • 6-minutni preizkus hoje ali
  • 2-minutni test stopanja na mestu ter skladno z rezultatom in zdravstvenim stanjem udeleženca, strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.
Tehnike sproščanja

Udeleženci delavnice spoznajo osnovne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznajo njihove prednosti ter dobijo priporočila, da jih lahko izvajajo tudi sami doma.

Dejavniki tveganja

Udeleženci delavnice pridobijo ključne strokovne informacije o zvišanem krvnem tlaku, o zvišanih vrednostih maščob v krvi. S strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogel k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnega tlaka, krvnih maščob in izboljšanju počutja. Udeleženci delavnice pridobijo najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo.

Zdravo jem

Udeleženci delavnice pridobijo najpomembnejša znanja o zdravi prehrani in njenem pomenu za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje (kako izbrati zdrava živila v pestri ponudbi na trgovskih policah, kako sestaviti zdrav jedilnik na enostaven način, zdravo prehranjevanje v različnih življenjskih situacijah ipd.). Izvajalec delavnice udeležencem prav tako nudi strokovno podporo in pomoč pri spreminjanju nezdravih prehranjevalnih navad.

Kdo se lahko udeleži delavnice: preventivno pregledane odrasle osebe 19+ in imajo neustrezne prehranjevalne navade.
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo po 90 minut, ter 2 individualni svetovanji.

Gibam se

Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno lastne telesne pripravljenosti ter postopno po individualnem programu povečujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gibalne navade. Udeleženci pridobijo znanja in veščine za samostojno izvajanje telesne vadbe ter na podlagi meritev dobijo informacije o lastnem napredku v telesni dejavnosti, gibalnih navadah in telesni pripravljenosti. Udeleženec skupaj s strokovnjakom naredi dolgoročni načrt.

Kdo se lahko udeleži delavnice: preventivno pregledane odrasle osebe 19+ z dejavnikom tveganja telesne nedejavnosti ob hkratni več kot 20 % ogroženosti za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (knb), z že prisotno/-imi knb ali z že prisotnimi posebnimi zdravstvenimi stanji ter osebe 65+ z ugotovljeno funkcijsko manjzmožnostjo.
Časovni obseg: 14 tedenskih srečanj v skupini, ki trajajo od 60 do 120 minut ter 2 individualni svetovanji.

Zdravo hujšanje

Udeleženci delavnice prejmejo strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga.

Kdo se lahko udeleži delavnice: preventivno pregledane odrasle osebe 19+, z indeksom telesne mase (itm) 27,5 in več ter hkratnim 10-letnim srčno-žilnim tveganjem 20 % ali več, osebe z itm 27,5 ali več in s prisotno vsaj eno kronično nenalezljivo boleznijo ter osebe z itm 30 ali več.
Časovni obseg: 15 skupinskih srečanj, ki trajajo od 90 do 120 minut in 16 srečanj telesne vadbe, ki trajajo po 60 minut. Med delavnico se udeleženci udeležijo 3 individualnih posvetov z diplomirano medicinsko sestro, 3 individualnih posvetov z diplomiranim fizioterapevtom ter 2 – 3 individualnih posvetov s psihologom. Delavnica vključuje tudi 3-kratno testiranje telesne pripravljenosti. Omenjenemu programu sledi vzdrževalni program s 3 motivacijskimi srečanji, ki se izvedejo po 3. mesecih, po 6. mesecih in po 12. mesecih od zadnjega srečanja.

Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in način zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe z diagnozo depresije, osebe napotene s strani psihiatra in osebe pri katerih so prisotni obremenjujoči simptomi depresije ter njihovi svojci.
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo po 90 minut in eno 15-minutno individualno svetovanje za posameznika v času trajanja delavnice.

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti (tesnobe), vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe z diagnosticiranimi anksioznimi motnjami, osebe napotene s strani psihiatra in osebe, pri katerih so prisotni obremenjujoči simptomi anksioznih motenj ter njihovi svojci.
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo po 90 minut in eno 15-minutno individualno svetovanje za posameznika v času trajanja delavnice.

Spoprijemanje s stresom

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).

Kdo se lahko udeleži delavnice: za udeležbo ni potrebna napotnica.
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo po 90 minut in eno 15-minutno individualno svetovanje za posameznika v času trajanja delavnice.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja. Kadilci se lahko vključijo v tisto obliko svetovanja, ki jim bolj ustreza. Individualno svetovanje je namenjeno tistim osebam, ki jim ne ustreza skupinsko svetovanje.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi kadilci.
Časovni obseg individualnega svetovanja: 6 tedenskih srečanj individualno, ki trajajo po 30 minut/svetovanje.

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi kadilci.
Časovni obseg skupinskega svetovanja: 6 tedenskih srečanj v skupini, ki trajajo po 90 minut.

Kratke delavnice

Delavnica
Zdravo živim
Datum pričetka
28.02., 27.03, 24.04., 29.05., 26.06, 28.08. (ob 11.uri), 25.09., 23.10., 27.11. in 18.12. 2024
Kraj
ZD Zagorje ob 16.00 uri
Delavnica
Dejavniki tveganja (povišane maščobe v krvi)
Datum pričetka
30.01., 23.04., 21.05., 11.06., 27.08., 17.09., 08.10., 05.11. in 17.12. 2024
Kraj
ZD Zagorje ob 16.00 uri
Delavnica
Dejavniki tveganja (povišan krvni tlak)
Datum pričetka
06.02., 19.03., 09.04., 28.05., 18.06., 03.09., 15.10., 12.11. in 10.12. 2024
Kraj
ZD Zagorje ob 16.00 uri
Delavnica
Dejavniki tveganja (povišan krvni sladkor)
Datum pričetka
23.01., 13.02., 05.03., 16.04., 14.05., 04.06., 10.09., 01.10., 19.11. in 03.12. 2024
Kraj
ZD Zagorje ob 11.00 uri
Delavnica
Tehnike sproščanja
Datum pričetka
16.04., 21.05., 18.06., 17.09., 22.10. in 26.11. 2024
Kraj
ZD Zagorje ob 17.30 uri
Delavnica
Zdravo jem
Datum pričetka
1. delavnica (od 05.02. do 04.03. 2024), 2. delavnica (od 03.06. do 24.06. 2024), 3. delavnica (od 04.11. do 25.11. 2024)
Kraj
ZD Zagorje ob 10.00 uri
Delavnica
Zdravo hujšanje
Datum pričetka
Kraj
ZD Zagorje
Delavnica
Gibam se
Datum pričetka
Kraj
ZD Zagorje
Delavnica
Ali sem fit? Test hoje na 2 km
Datum pričetka
Kraj
Ruardi Zagorje

Daljše delavnice

Delavnica
Zdravo jem
Datum pričetka
29. 03. 2023
Kraj
ZD Zagorje
Delavnica
Zdravo hujšanje
Datum pričetka
30. 01. 2023
Kraj
ZD Zagorje
Delavnica
Gibam se
Datum pričetka
Kraj
Delavnica
Opuščanje kajenja
Datum pričetka
Kraj
Delavnica
Spoprijemanje s tesnobo
Datum pričetka
Kraj
Delavnica
Spoprijemanje z depresijo
Datum pričetka
09. 05. 2023
Kraj
ZD Zagorje
Delavnica
Spoprijemanje s stresom
Datum pričetka
04. 04. 2023
Kraj
ZD Zagorje
error: Vsebina je avtorsko zaščitena !!
Skip to content