Select Page

Splošne ambulante

Ambulanta družinske medicine I.

Darja Bastič, dr. med., spec. druž. med., Marjeta Jesih, zdrav. tehnik, Metka Arh, dipl. med. sestra

S 1. 10. 2023 se je ukinil elektronski naslov ambulante. Vsa pisna komunikacija z ambulanto od tega dne poteka preko spletne rešitve »doZdravnika.

OBVESTILO
V sredo, 15. 5. 2024 bo ambulanta izjemoma delala do 12. ure.

V primeru nujnih stanj se obrnite na ambulanto nujne medicinske pomoči oz. dežurno ambulanto v ZD Zagorje na telefonsko številko 03/56 55 016 ali pokličite 112.

Naročanje poteka:
–  elektronsko preko spletne rešitve doZdravnika,
–  osebno ali po telefonu znotraj ordinacijskega časa,
–  po pošti.
Ob nujnih stanjih ali življenjski ogroženosti pokličite na telefonsko številko 112.

Pojasnilo za naročene paciente:
Čakalni čas v ambulantah družinske medicine znaša do 20 minut. Podaljša se za vse naročene bolnike, če je ekipa zasedena zaradi izvajanja nujne medicinske pomoči.

Posredovanje zdravstvene dokumentacije:
V kolikor želite, da vašo zdravstveno dokumentacijo posredujemo novo izbranemu zdravniku ali zunanji instituciji/medicini dela, prometa in športa, izpolnite naslednji OBRAZEC in ga posredujte v ambulanto (lahko ga oddate pri telefonistu ZD Zagorje).

Evidentirano število zavarovanih oseb na dan 30. 09. 2023 znaša 1.468, kar predstavlja 1.993,96 količnikov. Opredelitev ni več mogoča.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek
12.00 - 20.00
Torek
07.00 - 14.00
Sreda
07.00 - 14.00
Četrtek
07.30 - 14.00
Petek
07.30 - 14.00
Tel. naročanje
v ordinacijskem času

Opombe: Ordinacijski čas vsebuje odmor za malico. Čas odmora se lahko spremeni, glede na obseg dela v ambulanti. V času telefonskega naročanja so tudi posveti s sestro, z zdravnikom pa le po dogovoru.

Ambulanta družinske medicine II.

Urška Medved, dr. med., spec. druž. med., Katja Novak, teh. zdr. nege, Tina Jerman, dipl. med. sestra 

S 1. 10. 2023 se je ukinil elektronki naslov ambulante. Vsa pisna komunikacija z ambulanto od tega dne poteka preko spletne rešitve »doZdravnika.

Naročanje poteka:
–  elektronsko preko spletne rešitve doZdravnika,
–  osebno ali po telefonu znotraj ordinacijskega časa,
–  po pošti.
Ob nujnih stanjih ali življenjski ogroženosti pokličite na telefonsko številko 112.

Pojasnilo za naročene paciente:
Čakalni čas v ambulantah družinske medicine znaša do 20 minut. Podaljša se za vse naročene bolnike, če je ekipa zasedena zaradi izvajanja nujne medicinske pomoči.

Posredovanje zdravstvene dokumentacije:
V kolikor želite, da vašo zdravstveno dokumentacijo posredujemo novo izbranemu zdravniku ali zunanji instituciji/medicini dela, prometa in športa, izpolnite naslednji OBRAZEC in ga posredujte v ambulanto (lahko ga oddate pri telefonistu ZD Zagorje).

Evidentirano število zavarovanih oseb na dan 30. 09. 2023 znaša 1.721, kar predstavlja 2.913,08 količnikov. Opredelitev ni več mogoča.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek
07.00 - 14.00
Torek
13.00 - 20.00
Sreda
07.00 - 14.00
Sreda (zadnja v mesecu)
07.00 - 15.00
Četrtek
07.00 - 14.00
Petek
07.30 - 14.00
Tel. naročanje
v ordinacijskem času

Opombe: Ordinacijski čas vsebuje odmor za malico. Čas odmora se lahko spremeni, glede na obseg dela v ambulanti. V času telefonskega naročanja so tudi posveti s sestro, z zdravnikom pa le po dogovoru.

Ambulanta družinske medicine III.

Nina Pokorn, dr. med., spec. druž. med., Jakob Klenovšek, dipl. zdravstvenik, Metka Arh, dipl. med. sestra

S 1. 10. 2023 se je ukinil elektronski naslov ambulante. Vsa pisna komunikacija z ambulanto od tega dne poteka preko spletne rešitve »doZdravnika.

Naročanje poteka:
–  elektronsko preko spletne rešitve doZdravnika,
–  osebno ali po telefonu znotraj ordinacijskega časa,
–  po pošti.
Ob nujnih stanjih ali življenjski ogroženosti pokličite na telefonsko številko 112.

Pojasnilo za naročene paciente:
Čakalni čas v ambulantah družinske medicine znaša do 20 minut. Podaljša se za vse naročene bolnike, če je ekipa zasedena zaradi izvajanja nujne medicinske pomoči.

Posredovanje zdravstvene dokumentacije:
V kolikor želite, da vašo zdravstveno dokumentacijo posredujemo novo izbranemu zdravniku ali zunanji instituciji/medicini dela, prometa in športa, izpolnite naslednji OBRAZEC in ga posredujte v ambulanto (lahko ga oddate pri telefonistu ZD Zagorje).

Evidentirano število zavarovanih oseb na dne 30. 09. 2023 znaša 1.577, kar predstavlja 2.130,60 količnikov. Opredelitev ni več mogoča.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek
07.00 - 14.00
Torek
07.00 - 14.00
Sreda
13.00 - 20.00
Sreda (zadnja v mesecu)
12.00 - 20.00
Četrtek
07.00 - 14.00
Petek
07.00 - 14.00
Tel. naročanje
v ordinacijskem času

Opombe: Ordinacijski čas vsebuje odmor za malico. Čas odmora se lahko spremeni, glede na obseg dela v ambulanti. V času telefonskega naročanja so tudi posveti s sestro, z zdravnikom pa le po dogovoru.

Ambulanta družinske medicine IV.

Mojca Zaviršek, dr. med., spec. druž. med., Branka Kokalj, sred. med. sestra, Tina Jerman, dipl. med. sestra

S 1. 10. 2023 se je ukinil elektronski naslov ambulante. Vsa pisna komunikacija z ambulanto od tega dne poteka preko spletne rešitve »doZdravnika.

Naročanje poteka:
–  elektronsko preko spletne rešitve doZdravnika,
–  osebno ali po telefonu znotraj ordinacijskega časa,
–  po pošti.
Ob nujnih stanjih ali življenjski ogroženosti pokličite na telefonsko številko 112.

Pojasnilo za naročene paciente:
Čakalni čas v ambulantah družinske medicine znaša do 20 minut. Podaljša se za vse naročene bolnike, če je ekipa zasedena zaradi izvajanja nujne medicinske pomoči.

Posredovanje zdravstvene dokumentacije:
V kolikor želite, da vašo zdravstveno dokumentacijo posredujemo novo izbranemu zdravniku ali zunanji instituciji/medicini dela, prometa in športa, izpolnite naslednji OBRAZEC in ga posredujte v ambulanto (lahko ga oddate pri telefonistu ZD Zagorje).

Evidentirano število zavarovanih oseb na dne 30. 09. 2023 znaša 2.000, kar predstavlja 2.030,28 količnikov. Opredelitev ni več mogoča.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek
07.00 - 14.00
Torek
07.00 - 14.00
Sreda
07.00 - 14.00
Četrtek
13.00 - 20.00
Petek
07.00 - 14.00
Tel. naročanje
v ordinacijskem času

Opombe: Ordinacijski čas vsebuje odmor za malico. Čas odmora se lahko spremeni, glede na obseg dela v ambulanti. V času telefonskega naročanja so tudi posveti s sestro, z zdravnikom pa le po dogovoru.

Ambulanta družinske medicine V.

Jerica Obreza, dr. med., spec. druž. med., Aljaž Halilović, sred. zdravstvenik

S 1. 10. 2023 se je ukinil elektronski naslov ambulante. Vsa pisna komunikacija z ambulanto od tega dne poteka preko spletne rešitve »doZdravnika.

Naročanje poteka:
–  elektronsko preko spletne rešitve doZdravnika,
–  osebno ali po telefonu znotraj ordinacijskega časa,
–  po pošti.
Ob nujnih stanjih ali življenjski ogroženosti pokličite na telefonsko številko 112.

Pojasnilo za naročene paciente:
Čakalni čas v ambulantah družinske medicine znaša do 20 minut. Podaljša se za vse naročene bolnike, če je ekipa zasedena zaradi izvajanja nujne medicinske pomoči.

Posredovanje zdravstvene dokumentacije:
V kolikor želite, da vašo zdravstveno dokumentacijo posredujemo novo izbranemu zdravniku ali zunanji instituciji/medicini dela, prometa in športa, izpolnite naslednji OBRAZEC in ga posredujte v ambulanto (lahko ga oddate pri telefonistu ZD Zagorje).

Evidentirano število zavarovanih oseb na dne 30. 09. 2023 znaša 146, kar predstavlja 146,44 količnikov. Opredelitev je še mogoča.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek
07.00 - 14.00
Petek
07.00 - 14.00
Tel. naročanje
v ordinacijskem času

Opombe: Ordinacijski čas vsebuje odmor za malico. Čas odmora se lahko spremeni, glede na obseg dela v ambulanti. V času telefonskega naročanja so tudi posveti s sestro, z zdravnikom pa le po dogovoru.

error: Vsebina je avtorsko zaščitena !!
Skip to content