Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

 
03 56 55 000
 
        nujna medicinska pomoč 112
 

Čakalne dobe 

Specialistična ambulanta za pljučne bolezhni in alergije


zdravnica: Danica SLAPAR, dr.med.,spec.spl.med.,pulmolog,alergolog

trenutna čakalna doba na dan  1.9.2016 za prvi redni pregled  znaša  do 21  dni


Paciente naročamo osebno ali po telefonu vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro in

po e-mailu: naroci.apb@zd-zagorje.si.

Pacienta bomo vpisali v čakalno knjigo in dobil bo datum pregleda.Po uvrstitvi na čakalni seznam je potrebno

v 5.dneh dostaviti napotnico, sicer se pacienta briše s čakalnega seznama. Priporočamo, da na napotnico s svinčnikom

dopišete telefonsko številko za morebitna vprašanja.

Če se pacient odloči, da na zdravstveno storitev ne bo prišel, mora o tem obvestiti izvajalca še pred načrtovanim terminom.

Ni se vam potrebno naročiti, če imate napotnico samo za rentgensko slikanje pljuč brez pregleda. 

 

 

Spec. ambulanta za zdravljenje sladkorne bolezni

Diabetična ambulanta


zdravnica Darja SMOLEJ, dr.med., spec.druž.med. in

Renata KOPRIVA  dr.med.,spec.inter.med.,

trenutna čakalna doba na dan  1. 9..2016 za prvi redni pregled  znaša do 60  dni

 

Za naročanje na prvi pregled kličite ob torkih  od 1300.- 19.00  ure in ob četrtkih  od 7.00.-14.00.ure, ali se naročite

po e-mailu: naroci.diabeticna@zd-zagorje.si

Za dostavo napotnice velja enako kot je opisano zgoraj pri specialistični ambulanti za pljučne bolezni in alergije.

 


Specialistična kardiološka ambulanta


zdravnica Renata KOPRIVA, dr.med.,spec.inter.med.

trenutna čakalna doba na dan  1.9. 2016 za prvi redni pregled  znaša do 30 dni


Za naročanje na prvi pregled kličite ob ponedeljkih med ordinacijskim časom, to je od 8 - 12. ure.

Aktualno


PREHRANJEVALNE NAVADE MED PRAZNIKI

Hrana je poleg zraka in vode najpomembnejša. Ne zagotavlja nam le energije za delovanje in ...

INVENTURA V SPECIALIZIRANI PRODAJALNI IN IZPOSOJEVALNICI MP ZD ZAGORJE


Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Specializirana prodajalna in izposojevalnica ...

SPLETNO NAROČANJE NA PREGLED


Obveščamo Vas, da je na spletni strani Zdravstvenega doma Zagorje na voljo elektronsko naročanje ...